Kužni pil

NAZIV PROJEKTA: Požeške bolte (KK.06.1.1.13.0002)
KORISNIK PROJEKTA: Grad Požega
PARTNERI: Gradski muzej Požega, Turistička zajednica Grada Požege
TRAJANJE PROJEKTA: 58 mjeseci (od 15. svibnja 2019. do 31. ožujka 2024.)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 41.116.574,93 kuna
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 40.741.574,93 kuna
IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 33.499.999,97 kuna

OPIS PROJEKTA:
Projektom „Požeške bolte“ je zamišljeno objedinjavanje kulturno-povijesnih, društvenih, enoloških, gastronomskih, prirodnih i ostalih turističkih potencijala te unapređivanje njihove kvalitete kroz edukacije zaposlenika i brendiranje čime bi grad Požegu učinili prepoznatljivom turističkom destinacijom.

Primaran naglasak ovog projekta je na unapređenju osnovne infrastrukture Gradskog muzeja Požega (rekonstrukcija i dogradnja) koji predstavlja centralno mjesto promocije kulturno-povijesne baštine grada i požeškog kraja uz opremanje Centra za posjetitelje „Požeška kuća“ kao početnog mjesta od kojeg cijela turistička priča počinje.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Izrada prijavnih obrazaca
  • Izrada dokumentacije za javnu nabavu
  • Rekonstrukcija i dogradnja Gradskog muzeja Požega
  • Realizacija postavljanja stalnog postava Gradskog muzeja Požega
  • Provedba energetskog pregleda i energetsko certificiranje
  • Izrada interaktivnog sadržaja i opremanje Centra za posjetitelje „Požeška kuća“
  • Brendiranje turističke destinacije
  • Provedba prezentacijskih edukacija
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

UPRAVLJAČKO TIJELO: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

Projekt „Požeške bolte“ sufinancirala je Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Projekt je prijavljen u sklopu ograničenog javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema“.