Blah

UPRAVLJAČKO TIJELO: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)

TRAJANJE PROJEKTA: 32 mjeseca (15. svibnja 2019. – 15. siječnja 2022.)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 41.116.574,93 kuna
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 40.741.574,93 kuna
IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 33.499.999,97 kuna